menu

Juan Osorio
starstarstarstarstar

GAL: A rapa das bestas é unha festa que se celebra a primeira fin de semana de xullo na aldea estradense de Sabucedo con unha longa historia xa que hai constancia dela dende princicpios do Século XVIII.

O venres vanse buscar as bestas ao monte onde se agrupan en greas e bánxanse cara a aldea. Ao longo da fin de semana celébranse tres curros onde os aloitadores en grupos de tres escollen a besta que van rapar e aloitana ata inmobilizala.

Antigamente esto facíase para vender as crins que na actualidade perderon o seu interese económico polo que a finalidade da festa é desparasitar ás bestas e prevelas dos ataques do lobo, o seu principal predador.

ESP: La "rapa das bestas" es una fiesta que se celebra el primer fin de semana de julio en la aldea estradense de Sabucedo (Pontevedra) con una larga historia ya que hai constancia de elle desde principios del Siglo XVIII.

El viernes se ban buscar las "bestas" al monte donde se agrupan en greas (grupos de caballos al rededor de un macho, llamado gararón con 10-12 yeguas y las crias) y se bajan a la aldea. A lo largo del fin de semana se celebran tres curros donde los "aloitadores" en grupos de tres escojen a la "besta" que a rapar y la "aloitan" hasta inmobilizarla.

Antiguamente esto se hacía para vender las crines que en la actualidad perdieron su interés económico por lo que la finalidad de la fiesta es desparasitar las "bestas" y prevenirlas de los ataques del lobo, su principal predador.

sabucedo
star0 chat_bubble2 visibility216
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star1 chat_bubble2 visibility216
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble2 visibility194
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star1 chat_bubble1 visibility200
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble2 visibility202
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble2 visibility177
Rapa das Bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble0 visibility189
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble2 visibility167
Rapa das Bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble0 visibility184
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble1 visibility174
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble0 visibility170
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble0 visibility169
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble0 visibility158
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble0 visibility156
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble0 visibility149
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble0 visibility145
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble0 visibility139
Rapa das bestas de S...
sabucedo
star0 chat_bubble0 visibility139
Rapa das Bestas de S...
28 fotos2Siguiente >